Orman Biziz

Çevre ve Orman Sevgisi Aşılayan TÜBİTAK destekli Bir Doğa Okulu

Category : Genel

1. Etkinlik Programı

2 Ekim 2010

Etkinliğin Adı:
Orman Nedir?

Hedef Kitle:
Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri  2., 3., 4., 5. ve 6., sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, belirlenmiş ebeveynler.

Eskişehir Haraket Saati: Saat 9:00, Haraket Çağdaş İlköğretim Okulu Ön. Dönüş 17:00

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):
Prof.Dr. T.Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Cengiz Türe (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)

Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi
Esin Öztaş

Etkinliğin Amacı:
•Genel Tanışma
•Proje Malzemelerinin Dağıtılması Tanıtımı
•Projenin Tanıtımı
•Ağaçlarla örülü alan olarak en basit şekilde tanımladığımız “Orman” sözcüğünün ifade ettiklerini, çevresini ve ekosistem içindeki vazgeçilmez yerini anlamak, bu sözcüğün uzantılarını alt kavramlarını ve hayati gerekliliğini kavramak.

Etkinliğin Konusu:
Etkinliğin konusu genel olarak orman ve orman ekosistemini tanıtmaktır. Bilindiği gibi orman belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir ekosistem olarak tanımlanmaktadır.

Orman kendisini meydana getiren varlıkların/ bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve varlığını korumak çok güç, hatta imkânsızdır. Bu etkinlikte ormanın içinde var olan bu biyolojik dengenin neden bozulmaması gerektiği katılımcılara anlatılarak, ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal faydaları öğretilecektir.

Etkinlik İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:
Genel Tanışma (İç mekan) 10 dakika
Proje Malzemelerinin Dağıtılması Tanıtımı (giriş niteliğinde genel) (İç mekan) 50 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakika
Projenin Tanıtımı (İç mekan) 30 dakika
Orman Nedir? Sorusunun Açıklanması (I. Bölüm) (İç mekan) 40 dakika

“Orman Olmazsa?” Konulu Soru-Cevap Grup Tartışması (dış mekan) 30 dakika

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika

Ormanda Hareket Tarzı Nedir? (dış mekan) 30 dakika

Orman Nedir? Sorusunun Açıklanması (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika

Açıklamalı Orman Yürüyüşü (Kurallar, ormanda hareket tarzı vb) (dış mekan) 45 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (İç mekan) 20
dakikaÇevre Temizliği +Toplanma (dış mekan) 15 dakika

Toplam 420 dakika (7 saat)

Kullanılacak Malzemeler:

Ses sistemi (megafon)

Öğrenci arazi sırt çantası

Şövale (ayaklı taşınabilir pano sehpası)

Katlanabilir masa

Taşınabilir bilgisayar

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):

Genel Tanışma (İç mekan) 10 dakika

Tüm katılımcılar kısaca kendilerini tanıtır yaka kartları dağıtılır herkesin birbirinin ismini öğrenmesi hedeflenir gruplar ve grup örgüsü hakkında bilgi verilir, her çalışma grubu bir numarayla adlandırılır. (1. grup, 2. grup vb.) her grupta farklı sınıflardan 5 öğrenci+1 veli+1 sınıf öğretmeni olmak kaydıyla toplam 7 kişi bulunur.

Proje Malzemelerinin Dağıtılması Tanıtımı (İç mekan) 50 dakika

Proje sırt çantalarından bir tanesi masa üzerine yayılarak teker teker isimleri ve işlevleriyle birlikte açıklanır. Kullanımı hakkında uygulamalı bilgi verilirken nasıl kullanıldığını ne işe yaradığını ve bu araçla ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini açıklarız. Örneğin düdüğün amacının sesli iletişim kurmak olduğunu düdük kodlarıyla nasıl anlaşılacağı belirtilir, bu aracın ormanda gelişigüzel kullanılmayacağı gürültü ve iletişim kirliliği yapmanın yersiz olduğu vurgulanır. Aynı şekilde merceğin amacının, nesneleri büyüterek daha yakından inceleme yapmak olduğu, yersiz şekilde güneş ışığını odaklayarak kuru yaprak ve otları tutuşturmanın çok tehlikeli olduğu altı çizilerek belirtilir.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakika

Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.

Projenin Tanıtımı (İç mekan) 30 dakika

Bu projenin nasıl ortaya çıktığı, ihtiyacı ve yararları, hedefleri konusunda bilgi verilir. Projenin içinde katılımcı, destekçi ve paydaşların rolü ve kimlikleri yalın bir biçimde anlatılır. Bu projede “Birlikten kuvvet doğar” atasözünde olduğu gibi farklı birimlerin faydalı ve evrensel bir amaç için bir araya geldiği açıklanır. Projenin kısa orta ve uzun vadeli hedeflerinden bahsedilir.

Orman Nedir? Sorusunun Açıklanması (I. Bölüm) (İç mekan) 40 dakika

Herkesin en basit biçimiyle tanımlayacağı bu basit sorunun cevabı basitten karmaşığa doğru giden bir gelişim süreciyle öğrenci, sınıf öğretmeni ve velilerin de katılımıyla birlikte verilmeye çalışılır. Aralarda ön düzenleyiciler, kışkırtıcı sorular ortaya atılarak söz isteyerek cevap verilmesi sağlanır. Bu anlatım süreçlerinde anlatıcı-dinleyici, öğretmen-öğrenci iletişim tarzından çok ay biçiminde dizilmiş bir grup içinde paylaşımcı bir iletişim sistemi hedeflenir. Çoğu kez anlatılmak istenen konu grup içinde buldurularak ilgi ve konsantrasyon çanlı tutulur.

“Orman Olmasa?” Konulu Soru-Cevap Grup Tartışması (dış mekan) 30 dakika

Genel katılımın hedeflendiği grup tartışmasında katılımın yaygınlığı gereklidir. Mümkün olduğunca herkesin grup sinerjisinde etkin katılımı göz önünde bulundurulur. Öğrencilerin söz isteyerek konuşması ve farklı fikir ve senaryoları kafalarında ilişki, bağlantı ve etki sistemleriyle canlandırmasına çalışılır “orman“ mucizesi ve zenginliği vurgulanır.

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika

Açık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.

Ormanda Hareket Tarzı Nedir? (dış mekan) 30 dakika

Ormanda hareket tarzı, olası tehlikeler, tehlikelerden kaçınma, haberleşme gibi konularda öğrenciler bilgilendirilir görev ve sorumlulukları hatırlatılır. Özellikle ellerindeki düdükle nasıl haberleşecekleri yardım çağrısı ve diğer iletişim kodları öğretilir.

Orman Nedir? Sorusunun Açıklanması  (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika

İlk bölümde giriş yapılan bu sorunun derinlemesine olarak, görevli orman mühendisi ormanın içindeki canlıları, birbirleriyle olan iletişim ve döngüyü anlatır. Aslında kendi kendine mükemmel bir sistemin olduğunu biz insanların bu sistemin bir düzenleyicisi olmaktan çok doğal bir parçası olduğu vurgulanır. Ormanın bize ihtiyacından çok bizim ormana ihtiyacımız vurgulanır ve “orman olmazsa ne olur” sorusu katılımcılara hayal ettirilir.

Açıklamalı Orman Yürüyüşü (Kurallar, ormanda hareket tarzı vb) (dış mekan) 45 dakika

Grup halinde yapacağımız yürüyüş esnasında grubun önünde ve arkasında ikişer yetişkin olmasına çalışılır. Birlikte hareket edilir zaman zaman anlatıcı durup, öğrencileri çevresinde toplayarak bilgiler verir, örnekler gösterir, orman içinde yapılması ve yapılmaması gereken konularda öğrencileri bilgilendirir. Ara sıra durularak sıvı tüketilmesi uyarılarıyla bu alışkanlığın kazandırılması sağlanır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika

Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yapılır.

Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 15 dakika

Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı hareket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi vurgulanır.

Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;

Etkinlik sonrası katılımcıların
•Birdirbirlerini isimleriyle hitap edebilecek düzeyde tanımaları,
•Kullanılacak Proje Malzemelerini temel düzeyde tanımaları,
•Kullanım ile ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmeleri,
•Projenin hakkında bilgilenmeleri ve önemini kavramaları,
•Ağaçlarla örülü alan olarak en basit şekilde tanımladığımız “Orman” sözcüğünün ifade ettiklerini, çevresini ve ekosistem içindeki vazgeçilmez yerini anlamak, bu sözcüğün uzantılarını alt kavramlarını ve hayati gerekliliğini kavrayarak bu konuda düşünmeyi ve projeye etkin ve zevkli bir başlangıç yapmaları sağlanmış olacaktır.


2. Etkinlik Programı

9 Ekim 2010

Etkinliğin Adı:

Ormanı Tanıma, Ağaç ve doğal dokuyu ayırt edebilme

Hedef Kitle:
Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri (2., 3., 4., 5. ve 6., sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, ebeveynler

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):
Prof.Dr. T.Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Cengiz Türe (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ) (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi
Esin Öztaş

Etkinliğin Amacı:
Arazideki bu çalışmada temel amaç ormanı ve doğal dokuyu tanıyıp ayırt etme surecini başlatmak, farkındalık düzeyini arttırmaktır.

Etkinliğin Konusu:
Bu etkinliğin konusu, birinci etkinlikte sağlanan kazanımlar doğrultusunda Ormanı Tanıma, Ağaç ve doğal dokuyu ayırt edebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Etkinlik İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:
Geçen etkinlik (1. Etkinlik, Orman Nedir?) hakkında kısa hatırlatma (İç mekan) 10 dakika
Ağaç Türleri Nelerdir? Ülkemiz Ağaçları (İç mekan) 50 dakika
Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakika
Ülkemiz Ağaçlarının Kullanım Yerleri, Bir değer olarak ağaç (dış mekan) 30 dakika
Ağaçları tanıma ve ayırd edebilme (I. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Ağaç yapraklarının toplanması, türlerinin ayırımı, resim+fotoğraflama (dış mekan) 30 dakika

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika
Oyun Etkinliği (Yakartop) (dış mekan) 20 dakika
Toplanan ağaç yapraklarının masa üstünde toplanıp incelenmesi (dış mekan) 30 dakika
Ağaçları tanıma ve ayırd edebilme (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Açıklamalı Orman Yürüyüşü – Bulma Oyunu (Ağaçları isimlendirme vb) (dış mekan) 45 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (İç mekan) 20 dakika

Çevre Temizliği+Toplanma (dış mekan) 15 dakika

Toplam 420 dakika (7 saat)

Kullanılacak Malzemeler:
Ses sistemi (megafon)
Öğrenci arazi sırt çantası
Şövale (ayaklı taşınabilir pano sehpası)
Katlanabilir masa
Projeksiyon
Taşınabilir bilgisayar
Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):
Geçen etkinlik (1. Etkinlik, Orman Nedir?) hakkında kısa hatırlatma (İç mekan) 10 dakika
1. Etkinliğin program çıktılarının hatırlatılması ve soru cevap şeklindeki kısa bir tekrar etkinliğin bir önceki aşamasıyla bağlantı kurması açısından önemlidir. Bu bağlantının yansıra dikkati odaklama ve 2. etkinliğin girişi olarak da hızlı bir başlangıç aşaması oluşturur.

Ağaç Türleri Nelerdir? Ülkemiz Ağaçları (İç mekan) 50 dakika
Genel türlerin ardından her bir ağaç için ayrı bölümler oluşturularak ağaç türleri yansı üzerinden anlatılır.

1-Sarıçam (Pinus sylvestris)
2-Kayın (Fagus sp.)
3-Karaçam (Pinus nigra Arnold.)
4-Sedir (Cedrus libani A.Rich.)
5-Kızılçam (Pinus brutia Ten.)
6-Göknar (Abies sp.Mill.)
7-Ladin (Picea orientalis (L) Link.)
8-Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)
9-Ardıç (Juniperus sp.L.)
10-Porsuk (Taxus baccata L.)
11-Servi (Cupressus sempervirens L.)
12-Meşe (Quercus sp. L.)
13-Gürgen (Carpinus sp. L.)
14-Kızılağaç (Alnus glutinosa Mill.)
15-Akçaağaç (Acer sp. L.)
16-Dişbudak (Fraxinus sp. L.)
17-Kestane (Castanea sativa Mill.)
18-Çınar (Platanus orientalis L.)
19-Huş (Betula sp. L.)
20-Ihlamur (Tilia sp. L.)
21-Sığla (Liquidambar orientalis Mill.)
22-Kavak (Populus sp.L.)

gibi ağaçların genel özellikleri yaprak ve çiçek tipleri, siluet olarak özellikleri ilgi ve konsantrasyon taze tutularak açıklanır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakika

Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.
Ülkemiz Ağaçlarının Kullanım Yerleri, Bir değer olarak ağaç (dış mekan) 30 dakika

Ülkemiz türlerini hatırlamaya çalışarak eğitim başlar. Bü türlerin nasıl bir değer olduğu topluma, insan sağlığına, ekonomiye, gündelik yaşantımıza katkıları örnekler ve tartışma ortamında aktarılır.
Ağaçları tanıma ve ayırt edebilme (I. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika

Ağaç türleri katılımcılar arasında soru-cevap şeklinde hatırlatılarak bilgi tazelemesi yapılır. Ay şeklindeki oturma düzeniyle yüz yüze bir katılım hedeflenir. Aralarda ön düzenleyiciler, kışkırtıcı sorular ortaya atılarak söz isteyerek cevap verilmesi sağlanır. Bu anlatım süreçlerinde anlatıcı-dinleyici, öğretmen-öğrenci iletişim tarzından çok ay biçiminde dizilmiş bir grup içinde paylaşımcı bir iletişim sistemi hedeflenir. Çoğu kez anlatılmak istenen konu grup içinde buldurularak ilgi ve konsantrasyon canlı tutulur.

Ağaç yapraklarının toplanması, türlerinin ayırımı, resim+fotoğraflama (dış mekan) 30 dakika

Ağaç yaprakları toplanarak defter arasında saklanır ve ismi tarih ve alınan örneğin yeri not edilir. Her gruptan bir öğrenci farklı ağaç türlerinden birini resmederken bir öğrenci de fotoğraflayarak bu durumu belgeler.

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika

Açık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.

Oyun Etkinliği (Yakartop vb.) (dış mekan) 20 dakika

Fiziksel enerjinin tüketilmesi ve çalışmanın içindeki eğlence faktörünün örneklendiği bu aşamada gruplar halinde veya toplu olarak etkinlikler düzenlenir. Orman içinde toplu veya topsuz oyunlarla farklı etkinlikler yaratılır.

Toplanan ağaç yapraklarının masa üstünde toplanıp incelenmesi (dış mekan) 30 dakika

Grup olarak toplanan örnekler incelenir ve isimlendirilir. Bu türlerin Latince evrensel isimleri de yazılarak bilimin evrenselliği ve paylaşımı vurgulanır. Bu şekilde farkındalık düzeyimizin artacağı açıklanır.

Ağaçları tanıma ve ayırd edebilme (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika

Gruplar halinde çevredeki ağaçların tanınmasına çalışılır. Ağaçları tanımlayanlar ağacın üzerine isim tabelasını asar ve etkinlik sonrası eğiticilerle ağaçlar gezilerek isimler eğitmene gösterilerek onaylatılır. Onay alan ağacın yanında öğrenciler resim çekerek buldukları türü belgeler. Sonrasında Flora ve Fauna Nedir? sorusunun cevabı katılımcılara anlatılır ve ayrıca ormanın cansız öğelerinden bahsedilerek orman ekosisteminin bütünleşik yapısı ve bunların birbirlerine olan bağımlılığı açıklanır.

Açıklamalı Orman Yürüyüşü–Bulma Oyunu (Ağaçları isimlendirme vb) (dış mekan) 60 dakika

Gruplar ellerindeki önceden hazırlanmış ağaç isimleri yazılı tabelaları yanlarında dolaştırarak buldukları ağaçların üzerine asarlar ve doğruluğunu onaylatırlar.
Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika

Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.
Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 15 dakika

Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı haraket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi vurgulanır.

Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;

Etkinlik sonrası katılımcıların
•Ülkemizdeki ağaç türlerini öğrenmeleri en az üç tanesinin Latince isimlerini hatırlamaları,
•Flora terimini ve anlamını öğrenmeleri
•Fauna terimini ve anlamını öğrenmeleri
•Ağaç türlerini ayırt edebilme yeteneklerinin başlangıç düzeyinde gelişiminin sağlanması,
•Ağaç türlerini fotoğraf, resim ve örnek toplama yöntemiyle belgeleme yeteneğinin kazandırılması sağlanmış olacaktır.

3. Etkinlik Programı

6 Kasım 2010

Etkinliğin Adı:
Ormandaki Ekosistem

Hedef Kitle:
Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri ( 2., 3., 4. ve 5, 6, sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, ebeveynler

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):
Doç.Dr. Cengiz Türe (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Esin Öztaş
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi

Etkinliğin Amacı:
Ağaçlarla örülü alan olarak en basit şekilde tanımladığımız “Orman” sözcüğünün ifade ettiklerini, çevresini ve ekosistem içindeki vazgeçilmez yerini anlamak, bu sözcüğün uzantılarını alt kavramlarını ve hayati gerekliliğini kavramaktır.

Etkinliğin Konusu:
Bu etkinliğin konusu, orman ekosistemi denildiğinde ne anlaşılması gerektiğinin katılımcılara aktarılmasıdır. Etkinlik kapsamında, ağaç topluluklarının dışında o toplulukla birlikte yaşayan diğer canlı ve cansız varlıkların mükemmel uyumu ve birbirleriyle olan etkileşimleri öğretilmeye çalışılacaktır.

Etkinlik İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:
2. Etkinlik, Ormanı tanıma, ağaç türleri hakkında kısa hatırlatma( (dış mekan) 10 dakika
Ekosistem Nedir? (dış mekan) 50 dakika
Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (dış mekan) 20 dakika
Ekosistem ve doğada zincirleme ilişki (dış mekan) 30 dakika
Ormanda Ekosistem nasıl çalışır (I. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Ekosistem örneklerinin toplanması, türlerinin ayırımı, resim+fotoğraflama (dış mekan) 30 dakika
Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika
Oyun Etkinliği (Yakartop) (dış mekan) 20 dakika
Toplanan ekosistem örneklerinin masa üstünde toplanıp incelenmesi ve grafik
olarak örneklerin dizilerek bir ekosistem döngüsünün oluşturulması (dış mekan) 30 dakika
Ormanda Ekosistem nasıl çalışır (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Açıklamalı Orman Yürüyüşü – Ekosistem (Örneklerin bulunması vb) (dış mekan) 45 dakika
Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika
Çevre Temizliği +Toplanma (dış mekan) 15 dakika

Toplam 420 dakika (7 saat)
Kullanılacak Malzemeler:
Ekosistemin grafik olarak anlatıldığı 70×100 cm boyutlarında taşınabilir pano (karton arası poliüretan board)
Ekosistemin grafik detaylandırıldığı 70×100 cm lik tanıtıcı pano (karton arası poliüretan board)
Her bir ekosistem öğesi için hazırlanmış asılabilir isimlik
Öğrenci arazi sırt çantası
Ses sistemi (megafon)
Şövale (ayaklı taşınabilir pano sehpası)
Katlanabilir masa
Taşınabilir bilgisayar
Örnek kavanozları
Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):
Geçen etkinlik Ormanı tanıma, ağaç türleri hakkında kısa hatırlatma  (dış mekan) 10 dakika
2. Etkinliğin program çıktılarının hatırlatılması ve soru cevap şeklindeki kısa bir tekrar etkinliğin bir önceki aşamasıyla bağlantı kurması açısından önemlidir. Bu bağlantının yansıra dikkati odaklama ve 3. etkinliğin girişi olarak da hızlı bir başlangıç aşaması oluşturur.

Ekosistem Nedir? (dış mekan) 50 dakika
Hazırlanmış panolarla ekosistemin öğeleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri örnekler yoluyla açıklanır.
Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (iç mekan) 20 dakika

Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yapılır.
Ekosistem ve doğada zincirleme ilişki (dış mekan) 30 dakika
Bir yaşama birliği demek olan Ekosistemin birlik ve ilişki yapısı görsel olarak zenginleştirilmiş bir arazi sunumuyla anlatılır.
Ormanda Ekosistem nasıl çalışır (I. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika

Orman içi etkinlikte Orman ekosistemi detaylı olarak tanıtılır.
Orman bitkileri ve hayvanları ile bir yaşama birliği karşılıklı soru ve cevaplarla zenginleştirilir. Örnek nasıl toplanır? Örnek toplanırken nelere dikkat edilir? Eğitici uygulamalı olarak örnek toplamayı gösterir. Emniyet kuralları hakkında detaylı bilgi verir. Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Bakteriler cevreden bulunmaya ve biriktirilmeye başlanır.

Ekosistem örneklerinin toplanması, türlerinin ayırımı, resim+fotoğraflama (dış mekan)30 dakika
Ekipler içinde görev dağılımı yapılarak her ekipte bir kişinin resim ve bir kişinin de fotoğraf biriktirme görevini üstlenmesi gerekir. Toplanan canlı örnekler de belirlenmiş bir alanda toplanır.

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika
Açık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.

Oyun Etkinliği (Yakartop vb.) (dış mekan) 20 dakika
Fiziksel enerjinin tüketilmesi ve çalışmanın içindeki eğlence faktörünün örneklendiği bu aşamada gruplar halinde veya toplu olarak etkinlikler düzenlenir. Orman içinde toplu veya topsuz oyunlarla farklı etkinlikler yaratılır. Oynanacak oyunlarda ebe-sobe veya benzeri etkinliklerde öğrenim boyutuna gore “ekosistem” hakkında örnekler oluşturulur. Örneğin mantarlar bitkileri yakalar hayvanlar da mantarları yakalar, böylelikle döngü mantığı pekiştirilir.
Toplanan ekosistem örneklerinin masa üstünde toplanıp incelenmesi ve grafik olarak örneklerin dizilerek bir ekosistem döngüsünün oluşturulması (dış mekan) 30 dakika

Toplanan örnekler masaüstünde bir ekosistem döngüsü grafiği gibi dizilir el ile oklar, isimler ve bağlantılar çizilir. Örnek olarak toplanamayan ekosistemin diğer hayvanları Örneğin Kuş, tilki, böcek vb. Çizilerek tablodaki yerine konur. Etkinlik sonrasında ortak olarak hazırlanan bu çalışmanın resmi çekilir ve örnekler ayrı ayrı saklanır.

Ormanda Ekosistem nasıl çalışır (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Ekosistemin besin zinciri açıklanır, doğada bu zincire örnekler verilir örneğin üzerinde mantar olan bir ağaç üzerinde soru cevap şeklinde bu besin zinciri içindeki yeri ve önemi anlatılarak konunun somutlaştırılmasına katkı sağlanır. Bu zincirin gerekliliği ve zincirin kopması halinde ortaya çıkabilecekler örneklenir. Katılımcı bir mantıkla senaryolaştırma sağlanır. Konunun doğal denge açısından önemi vurgulanır.

Açıklamalı Orman Yürüyüşü – Ekosistem (Örneklerin bulunması vb) (dış mekan) 45 dakika
Orman içinde gözlem ve örnek toplama sürdürülür. Yeni örnekler bulundukça yeni örneğin ekosistem içindeki yeri tartışılarak keşfedilmeye çalışılır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika
Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yapılır.
Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 30 dakika
Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı hareket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi vurgulanır.

Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;
Etkinlik sonrası katılımcıların
•Ekosistem tanımını öğrenmeleri,
•Ekosistemi örneklerle gözlemlemeleri
•Ekosistemi yerinde zincir içindeki görevleriyle gözlemleyerek öğrenmeleri
•Ekosistem döngüsünü biriktirdikleri canlı cansız görsel örneklerle gerçekleştirebilmeleri
•Ekosistemin hayati gerekliliği ve bu zincirin kopması halinde ortaya çıkabilecek olumsuz durumu hayal edebilmeleri sağlanmış olacaktır.

4. Etkinlik Programı

26 Mart 2011

Etkinliğin Adı:
Ağaç Dikme ve İlk Bakım

Hedef Kitle:

Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri ( 2., 3., 4., 5 ve 6. sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, ebeveynler.

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):

Prof.Dr. T.Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Cengiz Türe (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi
Esin Öztaş

Etkinliğin Amacı:
Her canlı gibi doğum, büyüme ve ölüm sürecini yaşayan Ağacın bütün aşamalarının gözlemlenerek öğrenilmesi ve özellikle “ağaç dikme” ve ilk bakım aşamasının uygulamalı şekilde öğretilmesi.

Etkinliğin Konusu:
Bu eğitimin konusu;

•Fidan Nasıl Dikilir – Ağaç Nasıl Dikilmeli ?

•İlk Bakım nedir, nasıl yapılır?

•Başarılı bir dikim ve gelişimin püf noktaları nelerdir?

konularında uygulama yaptırmaktır.

Etkinlik İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(5. Etkinlik, Doğada Yaşam, doğaya saygı) (dış mekan) 10 dakika Bir ağaç ömrünün süreçleri konusunda bilgilendirme (dış mekan) 50 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (dış mekan) 20 dakikaAğaç dikme teknikleri (dış mekan) 30 dakikaAğaç dikme etkinliği-Fidan nasıl dikilir? (I. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika

İlk Bakımı öğrenme (dış mekan) 30 dakika

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika

Ağaç dikme etkinliği (II. Bölüm) (dış mekan) 60 dakika

İlk bakım uygulaması (dış mekan) 40 dakika

Ormanda Doğal üreme alanının incelenmesi, uygun şartların gözlemi (dış mekan) 45 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakikaÇevre Temizliği +Toplanma (dış mekan) 15 dakika

Toplam 420 dakika (7 saat)

Kullanılacak Malzemeler:

Arazi sırt çantası

Ağaç fideleri

Taşınabilir su (can suyu uygulaması için)

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(4. Etkinlik, ) doğada yaşam doğaya saygı (dış mekan) 10 dakika 4. Etkinliğin program çıktılarının hatırlatılması ve soru cevap şeklindeki kısa bir tekrar etkinliğin bir önceki aşamasıyla bağlantı kurması açısından önemlidir. Bu bağlantının yanı sıra dikkati odaklama ve 6. etkinliğin girişi olarak da hızlı bir başlangıç aşaması oluşturur.Bir ağaç ömrünün süreçleri (dış mekan) 50 dakikaBu etkinlikte resimlerle bir ağacın yaşam süreçleri gösterilir. Her aşamanın gereksinimleri süresi ve maksimize edilmesi için gerekli şartlar anlatılır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakikaAra öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.

Ağaç dikme teknikleri (dış mekan) 30 dakika

Ağaç dikme teknikleri teorik ve uygulamalı olarak gösterilir. Açıklamalar ve uygulamayla öğrencinin konuya girişi sağlanır.

Ağaç dikme etkinliği-Fidan nasıl dikilir? (I. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
FİDAN NASIL DİKİLİR?

Fidan, yeni bir yaşamın başlangıcında genç bir bitkisel canlıdır. Uygun bir teknikle dikilerek, yaşamını sağlıklı bir şekilde uzun yıllar sürdürmesi sağlanmalıdır. Fidan dikiminden önce, dikim yapılacak alan, taş, eski ağaç kalıntıları ve çeşitli yabancı maddelerden temizlenir, ölçüm yaparak, düzgün sıralar oluşturulacak şekilde ve belirlenen dikim aralıklarına göre fidan yerleri işaretlenir. Çukur açıldığında, belirlenen fidan yerinin kaybolmaması için “dikim tahtası” ile “üçleme” yapılır. Fidan çukurları açılır.

İlk Bakımı Öğrenme (dış mekan) 30 dakikaDikim sonrası ilk bakım, dikkat edilecek hususlar, sağlıklı bir dikim ve gelişim için yapılması gerekenler anlatılır uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin uygulaması sağlanır.

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakikaAçık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.

Ağaç dikme etkinliği (II. Bölüm) (dış mekan) 60 dakika

İlk bölümde yapılan çalışmaya devam edilir. Grup içinde yaygın katılım ve uygulamalı eğitim hedeflenir. Fidan dikimi gerçekleştirilir.

İlk bakım uygulaması (dış mekan) 40 dakikaDikim sonrası ilk bakım uygulamalı olarak öğrenilir.

Ormanda Doğal üreme alanının incelenmesi, uygun şartların gözlemi (dış mekan) 45 dakikaOrmanda doğal bir üreme alanına yürünerek gözlem yapılır. Doğal şartların nasıl olduğu, yapay olarak yaptığımız dikimde kendi ortamımızı doğal şartlara nasıl eriştirebileceğimiz tartışılır. Bu aşamada gözlem sonrası yaygın katılımlı bir tartışma ortamı oluşturulur.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika

Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yapılır.

Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 15 dakika

Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı hareket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi vurgulanır.

Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;

Etkinlik sonrası katılımcıların
Ağacın yaşam evrelerinin tanınması
Ağacın fide olarak temini ve dikiminin öğrenilmesi,
Ağacın ilk bakımının öğrenilmesi,
Ağacın dikim sonrası başarılı bir gelişim için püf noktalarının öğrenilmesi sağlanmış olacaktır.

5. Etkinlik Programı

9 Nisan 2011

Etkinliğin Adı:
Ormana Neler Zarar Verir?

Hedef Kitle:
Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri ( 2., 3., 4. ve 5, sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, ebeveynler.

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):

Prof.Dr. T.Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Cengiz Türe Rehber-Eğitmen (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)

Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi
Esin Öztaş

Etkinliğin Amacı:
Bu etkinliğin amacı Ormana nelerin zarar verdiğini öğretmektir. Bu zararların en aza indirilmesi için neler yapılması gerektiğinin kavranmasıdır. Mikroskopta bazı bitkisel ve hayvansal preparat örneklerinin incelenmesi, bitki-hayvan kolleksiyon meteryallerinin gözlemlenerek bilgi edinilmesi.

Etkinliğin Konusu:
Bu etkinliğin konusu ormana zarar verecek, insan ya da doğa kaynaklı olayların katılımcılara anlatılmasıdır. Bu olaylar;

Yangınlar

Kuraklık

Kaçak ağaç kesimi

Plansız yerleşim

Hava kirliliği

Zararlı böcekler, Kemirici hayvanların varlığıdır.

Etkinlik İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(5. Ağaç dikimi ve ilk bakım) (dış mekan) 10 dakika Ormana neler zarar veriri? (dış mekan) 50 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (dış mekan) 20 dakikaOrman zararlılarının dağılımı (dış mekan) 30 dakikaEn büyük zararlı insan (dış mekan) 40 dakika

En büyük zarar yangın (dış mekan) 30 dakika

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika

Orman yangınının sebepleri (dış mekan) 30 dakika

Orman yangınlarında önleyici tedbirler (dış mekan) 30 dakika

Mikroskopta bazı bitkisel ve hayvansal preparat örneklerinin incelenmesi. Bitki-hayvan kolleksiyon meteryallerinin gösterilmesi. (iç mekan) 60 dakika

Yangın önlemleri hakkında beyin fırtınası (dış mekan) 25 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakikaÇevre Temizliği +Toplanma (dış mekan) 15 dakika

Toplam 420 dakika (7 saat)

Kullanılacak Malzemeler:

Arazi sırt çantası

Ses sistemi-megafon

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(5. Etkinlik, Ağaç dikimi ve ilk bakım) (dış mekan) 10 dakika 5. Etkinliğin program çıktılarının hatırlatılması ve soru cevap şeklindeki kısa bir tekrar etkinliğin bir önceki aşamasıyla bağlantı kurması açısından önemlidir. Bu bağlantının yanı sıra dikkati odaklama ve 6. etkinliğin girişi olarak da hızlı bir başlangıç aşaması oluşturur.Ormana neler zarar verir? (dış mekan) 50 dakikaOrmana verilen zararlar sıralanır. Bu listeleme esnasında soru cevap tekniğiyle beyin fırtınası yöntemi uygulanır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakikaAra öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.Orman zararlılarının dağılımı (dış mekan) 30 dakikaOrman zararlılarının yüzdelik dağılımı üzerinde grup tartışması yapılır.

En büyük zararlı insan (dış mekan) 40 dakika

Doğanın bir parçası olan insanın bu büyük orana nasıl ulaştığı sebepleri tartışılır.

En büyük zarar yangın (dış mekan) 30 dakika

Orman yangınları konusuna kısa bir giriş yapılır. Ormanın bu baş düşmanı tanınmaya çalışılır.

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakikaAçık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.

Orman yangınının sebepleri (dış mekan) 30 dakikaOrman yangınlarının %94’ü insanlardan kaynaklanırken sadece %6’sı doğal afetlerden kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı bu yangınların önemli iki ana sebebi dikkatsizlik ve kasıt.

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:

Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.

Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması.

Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.

Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.

Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.

Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması.

Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.

Orman yangınlarında önleyici tedbirler (dış mekan) 40 dakika

Orman yangınlarında en iyi çözüm önleyici tedbirlerdir. Önlemler nelerdir? Nasıl daha iyi olur?

Orman Gözetleme Kulesine Çıkış ve Dürbünle Gözetleme (dış mekan) 60 dakika

Yangın önlemleri hakkında beyin fırtınası (dış mekan) 25 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika

Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.

Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 15 dakika

Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı hareket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi anlatılır.

Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;

Etkinlik sonrası katılımcıların

•Yangınlar hakkında bilgi edinilmesi•Yangınların sebeplerinin öğrenilmesi

•Yangınlara önleyici tedbirler hakkında yeni fikirler aranması

•Kuraklık konusunun anlaşılması

•Ağaç kesimi konusunun öğrenilmesi

•Plansız yerleşim konusunun öğrenilmesi

•Hava kirliliği konusunun öğrenilmesi

•Zararlı böcekler, konusunun öğrenilmesi•Kemirici hayvanlar konusunun öğrenilmesi sağlanmış olacaktır.


6. Etkinlik Programı

30 Nisan 2011

Etkinliğin Adı:
Doğada Olası Tehlikeler, Korunma ve Temel İlk Yardım.

Hedef Kitle:

Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri (1., 2., 3., 4. ve 5., sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, ebeveynler.

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):
Dr. Armağan Başlı
Prof.Dr. T.Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Cengiz Türe (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi
Esin Öztaş

Etkinliğin Amacı:
Doğada olası tehlikeler, korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, temel ilk yardım konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Etkinliğin Konusu:
Bu eğitimin konusu doğa Ortamından kaynaklanabilecek Tehlike ve Kazalar hakkında bilgiler vermektir. Bu tehlikeler, Kaya düşmesi, heyelan, çığ, yıldırım, ağaç devrilmesi, siste kaybolmak ve sis kazaları, başlıca doğal tehlikelerdir. Bu tehlikelerden korunmanın yolu bu tehlikelerin oluşumlarını, nedenlerini bilmek ve gerekli korunma ve uzak durma yollarını öğrenmektir. Sonrası da psikolojimiz açısından doğallığını kabullenmektir. Ayrıca vahşi hayvanlar, kaybolma, susuzluk gibi konularda bu eğitimde ele alınacaktır.

Etkinlik İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(6. Ormana neler zarar verir?) (dış mekan) 10 dakika Doğada tehlikeler nelerdir (dış mekan) 50 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (dış mekan) 20 dakikaOrmanlık Alanlarda Karşılaşılabilecek Doğal Tehlikeler ve Korunma (dış mekan) 60 dakikaDoğa canlılarından korunma (dış mekan) 20 dakika

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika

Oyun Etkinliği (Yakartop vb.) (dış mekan) 20 dakika

Doğa kazaları sonrası ilk yapılacaklar (dış mekan) 35 dakika

Temel ilk yardım teknikleri (I. Bölüm) (dış mekan) 50 dakika

Temel ilk yardım teknikleri (II. Bölüm) (dış mekan) 60 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakikaÇevre Temizliği +Toplanma (dış mekan) 15 dakika

Toplam 420 dakika (7 saat)

Kullanılacak Malzemeler:

Arazi sırt çantası

Ses sistemi-megafon

İlk yardım malzemeleri

İlk yardım maketi

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(6. Ormana neler zarar verir?) (dış mekan) 10 dakika 6. Etkinliğin program çıktılarının hatırlatılması ve soru cevap şeklindeki kısa bir tekrar etkinliğin bir önceki aşamasıyla bağlantı kurması açısından önemlidir. Bu bağlantının yanı sıra dikkati odaklama ve 7. etkinliğin girişi olarak da hızlı bir başlangıç aşaması oluşturur.

Doğada tehlikeler nelerdir (dış mekan) 50 dakikaDoğada karşılaşılabilecek doğa olaylarından ve insanın kendisinden kaynaklanabilecek tehlike ve kazalar hakkında kısa bilgiler verilerek doğada yaşarken yapmamız ve /veya yapmamamız gerekenler öğretilmeye çalışılacaktır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakikaAra öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.Ormanlık Alanlarda Karşılaşılabilecek Doğal Tehlikeler ve korunma (dış mekan) 60 dakika Kaya düşmesi, heyelan, çığ, yıldırım, ağaç devrilmesi, siste kaybolmak ve sis kazaları, başlıca doğal tehlikelerdir. Bu tehlikelerden korunmanın yolu bu tehlikelerin oluşumlarını, nedenlerini bilmek ve gerekli korunma ve uzak durma yollarını öğrenmektir. Sonrası da psikolojimiz açısından doğallığını kabullenmektir.

Doğa canlılarından korunma (dış mekan) 20 dakika

Doğa Da karşımıza çıkabilecek ve tehlike yaratacak olan canlılar hakkında bilgiler ve bunlardan korunma yönünde yapılması gerekenler anlatılacaktır.

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakikaAçık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.

Oyun Etkinliği (Yakartop vb.) (dış mekan) 20 dakikaFiziksel enerjinin tüketilmesi ve çalışmanın içindeki eğlence faktörünün örneklendiği bu aşamada gruplar halinde veya toplu olarak etkinlikler düzenlenir. Orman içinde toplu veya topsuz oyunlarla farklı etkinlikler yaratılır.

Doğa kazaları sonrası ilk yapılacaklar (dış mekan) 35 dakikaDoğada yaşanan bir olumsuzluk durumunda yapmamız gerekenler anlatılacaktır. Rehbere ulaşma, ilk yardım alınmasına yönelik sinyal gönderme, grubu bilgilendirme ve teknolojiyi kullanarak yardı isteme gibi konular ele alınacaktır.

Temel ilk yardım teknikleri (I. Bölüm) (dış mekan) 50 dakikaGrup doktoru ve yardımcı elemanı tarafından temel ilk yardım teknikleri anlatılarak ilk yardım konusunda yapmamız ve/veya yapmamamız gereken konular anlatılarak, yanımızda bulundurmamız gereken malzemeler tanıtılacaktır.

Temel ilk yardım teknikleri (II. Bölüm) (dış mekan) 60 dakika

Grup doktoru ve yardımcı elemanı tarafından temel ilk yardım teknikleri uygulamalı olarak anlatılacak ve katılımcıların bu uygulamaları tekrar etmeleri sağlanacaktır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika

Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.

Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 15 dakika

Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı hareket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi

Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;

Etkinlik sonrası katılımcıların

•Doğa Ortamından ( Doğa Olaylarından ) İleri Gelen Tehlike ve Kazalar hakkında bilgi edinilmesi,
•Ormanlık Alanlarda Karşılaşılabilecek Doğal Tehlikeler hakkında bilgi edinilmesi
•Kaya düşmesi, heyelan, çığ, yıldırım, ağaç devrilmesi, siste kaybolmak ve sis kazaları, hakkında bilgi edinilmesi.
•Vahşi hayvanlar hakkında bilgi edinilmesi •Kaybolma, hipotemi, susuzluk hakkında bilgi edinilmesi sağlanmış olacaktır.

7. Etkinlik Programı

14 Mayıs 2011

Etkinliğin Adı:
Yön Bulma

Hedef Kitle:

Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri ( 2., 3., 4. 5. ve 6., sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, ebeveynler.

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):

Prof.Dr. T.Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Cengiz Türe (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)

Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi
Esin Öztaş

Etkinliğin Amacı:

Arazide doğal ve yapay gereçler kullanarak yön bulma, harita üzerinden hareket edebilme harita okuryazarlığı konusunda giriş temelli bilgiler elde edebilme ve yönleri kavrayabilme bu etkinliğin amaçlarındandır.

Etkinliğin Konusu:

Yon Bulma araçlarını tanıma;

Doğal yon bulma ipuçları

Yardımcı doğal yon bulma araçlarını tanıma

Pusula

GPS

Yardım işaretleri

gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Etkinlik İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(7. Etkinlik Ormana neler zarar veriri) (dış mekan) 10dakika

Yönler ve doğal yön bulma araçları (I. Bölüm) (dış mekan) 50 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (dış mekan) 20 dakika
Yönler ve doğal yön bulma araçları (II. Bölüm) (dış mekan) 30 dakika
Yapay yön bulma araçları (I. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika

Oyun Etkinliği (Yakartop vb.) (dış mekan) 20 dakika

Pusula kullanımı örneklemesi-uygulama (dış mekan) 60 dakika

Yapay yön bulma araçları uygulama (II. Bölüm) (dış mekan) 45 dakika

Yapay yön bulma araçları-GPS (III. Bölüm) (dış mekan) 50 dakika

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika
Çevre Temizliği +Toplanma (dış mekan) 15 dakika

Toplam 420 dakika (7 saat)

Kullanılacak Malzemeler:

Bilgisayar

Projeksiyon cihazı

Ses sistemi

Tahta veya akıllı tahta

Pusula

GPS

Yöre haritası

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):

Geçen etkinlik hakkında kısa hatırlatma(7. Etkinlik, ormana neler zarar verir) (dış mekan) 10 dakika 7. Etkinliğin program çıktılarının hatırlatılması ve soru cevap şeklindeki kısa bir tekrar etkinliğin bir önceki aşamasıyla bağlantı kurması açısından önemlidir. Bu bağlantının yanı sıra dikkati odaklama ve 8. etkinliğin girişi olarak da hızlı bir başlangıç aşaması oluşturur.

Yönler ve doğal yön bulma araçları (I. Bölüm) (dış mekan) 50 dakika

Dünya üzerinde bulunduğumuz yeri harita ve aletler kullanarak belirleyebiliriz. Bulunduğumuz noktadan diğer bir noktaya giderken, yürüdüğümüz yönü rota olarak adlandırırız. İki nokta arasında birçok engeller, tepeler, ormanlar, göller ve nehirler yer alabilir. Önemli olan bir yerden diğerine giderken, saydığımız bu engelleri aşarken rota dediğimiz yönümüzü kaybetmememizdir. Bu etkinlikte yön bulmanın kuralları anlatılacaktır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakikaAra öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.

Yönler ve doğal yön bulma araçları (II. Bölüm) (dış mekan) 30 dakika

Uygulamalı olarak yön bulma eğitimi gruplara uygulatılacaktır.Yapay yön bulma araçları (I. Bölüm)
(dış mekan) 40 dakika

Pusula

Pusula çok basit bir cihazdır. Bir mıknatıs olan pusula iğnesi hemen hemen sürtünmesiz bir destek üzerinde durur ve iğnenin ucu manyetik kuzeyi gösterir. Pek çok çeşit pusula vardır. Bir çeşidi haritaya iliştirilirken diğer bir çeşidi yüzük gibi parmağa takılır. Bu bölümde dağcılar ve gezginler için kullanışlı iki çeşit pusula tanıtılacaktır.

Yemek Molası (dış mekan) 60 dakikaAçık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.

Oyun Etkinliği (Kayıp Hazine Oyunu ) (dış mekan) 20 dakikaÇalışmadan önce hazırlanan senaryo ile gerçekleştirilir.

Senaryo Özeti: Kayıp Hazineyi aramak için yola çıkmış olan kaptan ve mürettebatı, ulaşmak istedikleri yere az kala fırtına sonrası bir adaya düşmüşlerdir. Önce Kaptanın elindeki haritanın bu adaya ait olup olmadığını araştırırlar. Adada yer alan ağaçları ve adanın bazı özelliklerini incelerler. Doğal ve yapay yön bulma yöntemlerini kullanırlar. Emin olunca haritada işaretli Kayıp Hazineyi bulmak için harekete geçerler. Onları sürprizlerle dolu bir serüven beklemektedir.

.

Pusula kullanımı örneklemesi-uygulama (dış mekan) 60 dakika

Ebe gözlerini kapatır, Bir yetişkin ve bir öğrenci pusulasına bakarak 40-50 adımlık bir yere giderek saklanır ve telsizle ebeye yerini ve yönünü belirtir Örneğin “70 derecede 40 adım mesafedeyiz” Ebe öğrenci bir yetişkinle birlikte pusulayla kerteriz alarak saklananları bulur.

Yapay yön bulma araçları (II. Bölüm) (dış mekan) 45 dakika

Bu bölümde pusula kullanımı harita üzerinden noktaya hareket gibi konular uygulamalı olarak gösterilir

Yapay yön bulma araçları-GPS (III. Bölüm) (dış mekan) 50 dakika

Bu bölümde GPS tanıtımı kullanımı anlatılır ve gösterilir, bulunan yerin koordinatının saptanması, gidilecek yönün ve hareket açısının belirtilmesi ve öğrenilmesi gibi temel GPS kullanım bilgileri verilir. Pusulayla yapılan bir gizlenme bulma oyunu GPS yardımıyla oluşturularak öğrencilerin oynayarak öğrenmesi sağlanır.

Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika

Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olur.

Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 15 dakika

Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı hareket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi vurgulanır.

Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;

•Etkinlik sonrası katılımcıların
•Yön Kavramını tanıması,
•Doğal yön bulma araçlarını, doğadaki ipuçlarını öğrenmesi,
•Yardımcı doğal yon bulma araçlarını tanıması,
•Pusula’yı tanıyacak, kullanımını öğrenmesi.
•Kerteriz almayı öğrenmesi,
•GPS’i tanıyacak temel düzeyde kullanımı öğrenmesi sağlanmış olacaktır.

8. Etkinlik Programı

11 Haziran 2011

Etkinliğin Adı:
Doğada Yaşam, Doğaya Saygı

Hedef Kitle:
Gönüllü katılımcılar arasından seçilmiş, ilköğretim öğrencileri (2., 3., 4., 5. ve 6. sınıf) İlköğretim sınıf öğretmenleri, ebeveynler.

Etkinliği yaptıracak kişi(ler):
Prof.Dr. T.Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mehmet BAŞAR (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Cengiz Türe (Bitki Ekolojisi, Vejetasyon ve Flora, Bitki-Toprak İlişkileri)
C. İlkay YILDIRIM (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Müdürü)
Hüseyin DÜLEK (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Ayla ERDEN (Eskişehir Orman Bölge Müd. Çatacık Orman İşletmesi Şefi)
Çağdaş İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenleri
Şefika Öztaş
Fatma Yahşi
Esin Öztaş

Etkinliğin Amacı:
Bu etkinliğin amacı, doğanın bir parçası olmasına rağmen, gelişen teknolojik gelişmeler ve çağdaş yaşamın gerekleri yüzünden doğada yaşam yeteneklerini gün geçtikçe yitiren günümüz çocuklarının bu eksikliklerini giderebilecek doğada yaşamın önemini ve doğaya saygının anlatılmasıdır.

Etkinliğin Konusu:
Doğa, insanın bir parçası olmasına karşın doğada hayatta kalabilme, doğayla dost, uyumlu bir hayat sürebilme beli bir bilgi ve beceri gerekir. Bu etkinliğimizde doğada yaşamın temellerine uygulamalı bir giriş yapılacaktır.
Etkinlik
İş Kırılım Yapısı ve Etkinliğin Süresi:
3. Etkinlik olan Ormanı tanıma, ağaç türleri hakkında kısa bir hatırlatma (dış mekan) 10 dakika
Doğada yaşam (I. Bölüm) (dış mekan) 50 dakika
Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (dış mekan) 20 dakika
Doğadan uzaklaştıkça ne kaybederiz? Grup tartışması (dış mekan) 30 dakika
Doğada yaşam (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Günümüz hayatında doğa nerede? Nasıl tekrar kazanırız? (dış mekan) 30 dakika
Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika
Oyun Etkinliği (Yakartop) (dış mekan) 20 dakika
Doğada öğrenmek, doğayla öğrenmek (dış mekan) 30 dakika
Doğada yaşam (III. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Açıklamalı Orman Yürüyüşü – Gözlem (dış mekan) 45 dakika
Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika
Çevre Temizliği +Toplanma (dış mekan) 15 dakika
Toplam 420 dakika (7 saat)
Kullanılacak Malzemeler:
Doğanın yaşamımıza katılımını anlatan 70×100 cm boyutlarında taşınabilir pano (karton arası poliüretan board)
Öğrenci arazi sırt çantası
Ses sistemi (megafon)
Şövale (ayaklı taşınabilir pano sehpası)
Katlanabilir masa
Taşınabilir bilgisayar
Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (Rehber sayısı, katılımcı sayısı, senaryolaştırılmış ayrıntılı uygulama planı vs.):
3. Etkinlik Ormanda ekosistem ve ağaç türleri hakkında hatırlatma (dış mekan) 10 dakika
3. Etkinliğin program çıktılarının hatırlatılması ve soru cevap şeklindeki kısa bir tekrar etkinliğin bir önceki aşamasıyla bağlantı kurması açısından önemlidir. Bu bağlantının yanı sıra dikkati odaklama ve 4. etkinliğin girişi olarak da hızlı bir başlangıç aşaması oluşturur.
Doğada yaşam (I. Bölüm) (dış mekan) 50 dakika
Çocuklarımızın mücadele güçlerinin artması ve mücadele ruhunu daha iyi kavramaları, liderlik vasıflarının gelişmesi veya oluşması, özel beceriler kazanmaları, doğada hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli temel bilgileri ve hayatı devam ettirmenin önemini anlamalarını sağlamaları için, hayatta kalma, kampçılık ve yürüyüş konularına kısa bir girişi içeren Doğada Yaşam Eğitimini sunmak, hedeflenir.
Mola (ara atıştırması-bisküvi+süt) (İç mekan) 20 dakika
Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yararlı olacaktır.
Doğadan uzaklaştıkça ne kaybederiz? Grup tartışması (dış mekan) 30 dakika
Öğrencilerin bir ay şeklinde dizildiği Grup tartışmasıyla sorunun cevabı beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilir. Geçmişteki durum, şu andaki hayatımız ve gelecekte yaşananlar öğrencilerin senaryolaştırılmasıyla kurgulanır. Kaybedeceklerimizin en aza indirilmesi için gerekenler tartışılır. Tartışma çıktıları panoya yazılarak not edilir.

Doğada yaşam (II. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Hayatta kalmanın önemi ve davranış tarzı, tehlike, kaza ve zorunluluk hallerinde yapılması ve yapılmamsı gerekenler, kendinin ve çevrenin güvenliğini sağlama, her türlü ortamda temel hayatta kalma teknikleri, yardım işaretleri konularına kısa bir giriş yapılır
Günümüz hayatında doğa nerede? Nasıl tekrar kazanırız? (dış mekan) 30 dakika
Öğrencilerin bir ay şeklinde dizildiği Grup tartışmasıyla sorunun cevabı beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilir. Geçmişteki durum, şu andaki hayatımız ve gelecekte yaşananlar öğrencilerin senaryolaştırılmasıyla kurgulanır. Doğal hayatı tekrar kazanmamız i için gerekenler tartışılır. Tartışma çıktıları panoya yazılarak not edilir.
Yemek Molası (dış mekan) 60 dakika
Açık havada birlikte bir yemek organizasyonu yapılır. Yemeğin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında öğrencilerin katılması sağlanır. Doğada yaşamın yardım ve yardımlaşmayla yapılacağı herkesin görev paylaşımında yer alacağı anlatılır. ISO 9001 belgeli anlaşmalı yemek şirketi önceden hazırladığı ve kalori ve çeşit olarak önceden anlaşılmış yemek menüsünü öğrencilere sunar. Mangal gibi pişirme yöntemleriyle açık havada daha iştahlı ve zevkli bir yemek molası oluşturulmasına çalışılır. Meyve ve tatlı gibi farklı besin gruplarıyla zenginleştirilmiş bir menüyle, yeterli ancak çeşitli bir yemek oluşturulmalıdır. Bol ve yararlı sıvı tüketilmesi özendirilir gazlı içeceklerden çok su, ayran, meyve suyu, şıra gibi sıvıların tüketilmesi sağlanır.
Oyun Etkinliği (Yakartop vb.) (dış mekan) 20 dakika
Fiziksel enerjinin tüketilmesi ve çalışmanın içindeki eğlence faktörünün örneklendiği bu aşamada gruplar halinde veya toplu olarak etkinlikler düzenlenir. Orman içinde toplu veya topsuz oyunlarla farklı etkinlikler yaratılır.
Doğada öğrenmek, doğayla öğrenmek (dış mekan) 30 dakika
DOĞANIN DA ÇOCUKLARA İHTİYACI VAR; Çocuklar daha küçük yaştan doğayla bağ kurmaz, doğayı tanımaz, sevmezse gelecekte doğayla ilgili sorunlarla kim ilgilenecek? Kim nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkiler için endişelenecek? Kim küresel ısınmayla, çevre ve doğa kirliliği ile ilgilenecek? Kim çalıştığı yerde, mahallesinde geri dönüşümü başlatacak? Kim bilecek sazlık alanların pek çok canlıya ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle korunması gerektiğini. Böylece doğadaki yaşam döngüsünün de korunduğunu ve bunun çevre için çok önemli olduğunu vurgulayacak öz ancak etkili bir tanıtım yapılır.
Doğada yaşam (III. Bölüm) (dış mekan) 40 dakika
Kampçılık kural ve prensipleri, doğaya saygılı ve konforlu kampçılık hayatı, Barınak bulmak, ateş yakmak, su ve yiyecek bulmak, kendi kendine yetebilmek, doğada ilkyardım konularına kısa bir giriş yapılır.

Temel tekniklerin verilmesinin yanı sıra, bazı püf noktalar ve uygulamaları gösterilir. Dia, fotoğraf ve video destekli teorik eğitimle temel bilgiler ana hatları ile verilir. Hayatta kalma konusunun önemi, gerekliliği ve ruhu kazandırılır. Yapılan yaygın davranış hataları, alınması gereken önlemler ve sonuçlar anlatılır. Yeni fikirler tartışılır.

Açıklamalı Orman Yürüyüşü – Gözlem (dış mekan) 45 dakika
Temel doğa bilgilerin verilmesinin yanı sıra, bazı püf noktalar ve uygulamaları gösterilir. teorik eğitimle temel bilgiler ana hatları ile verilir. Doğada yaşam konusunun önemi, gerekliliği ve ruhu kazandırılır. Yeni fikirler tartışılır.
Mola (ara atıştırması-bisküvi+meyve suyu) (dış mekan) 20 dakika
Yürüyüş sonrası uygun bir alanda mola verilir kişisel oturma elemanlarıyla çevrede yemek molası gerçekleştirilir. Özellikle çöp ve çöp kontrolü konusunda bilgi verilir, ormanda ne bırakılabilir ne bırakılamaz, dönüşüm ve organik atık gibi konularda açıklamalarda bulunulur. Ara öğünlerde amaç ilginin dağıldığı noktalarda kısa bir mola vererek enerji almak ve konsantrasyonu güçlendirmektir. Bu sırada sohbet yapısı içerisinde dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sohbetler yapılır.
Çevre Temizliği + Toplanma + dönüş hazırlığı (dış mekan) 30 dakika
Her çalışmanın ardından yapılması bir alışkanlık haline getirilmesi hedeflenen çevre temizliği ve çöplerin toplanması ve çalışma sonrası toparlanma-dönüşe hazırlanma aşamasıdır. Biz atmamış olsak da doğaya saygı ve yardım için bu çalışmanın yapılması ve bir hareket tarzına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada hijyen kurallara uyulması eldiven kullanılması tüm çöplerin toplanarak dönüş yolunda ayrıştırılma kutularına atılması uygulamalı olarak gösterilir. Aynı hareket tarzının gündelik hayatımıza evimize de katılması için örnekler verilir rakamsal ilişkilerle durumun önemi vurgulanır.
Etkinlik Çıktıları-Kazanımlar;
Etkinlik sonrası katılımcıların
•Ayakta ve hayatta kalma zorunluluğu nedir? Öğrenmesi
•Kendini tanıma ve kendini kullanabilmesi
•Çabuk ve doğru karar verebilmesi
•Yaratıcılığını geliştirmesi
•Kendi kendine yetebilme yeteneğinin gelişimi
•İnisiyatif kullanabilme yeteneğinin gelişimi
•Gerçeklerle hareket etme, kısacası azim, sabır ve inanma gücünün gelişimi sağlanmış olacaktır.

Çalışma Programı

3. Etkinlik Is Akiş Programı.PDF

4.-Etkinlik.Programı


Bilgi Formu