Orman Biziz

Çevre ve Orman Sevgisi Aşılayan TÜBİTAK destekli Bir Doğa Okulu

Şarkımız-Video Clip

Ormanbiziz_Koro
Orman Biziz Video-Clip, Yükleme başladıktan sonra “pause” tuşuna basarak yüklemenin tamamlanmasını bekleyin, bu şekilde filmi daha akıcı şekilde izleyebilirsiniz.

Söz:T. Fikret Uçar – Müzik: Özge Güncan

Orman biziz biz ormanız, doğa dostu çocuklarız
Yarınların umutları, hem bilgili hem üretken
Yarınların umutları, sevgi dolu çocuklarız

Yarınların bilginleri, doktorları mühendisi
Çevre dostu çocuklarız, sanatcısı öğretmeni
Yarınların umutları, güven veren çocuklarız

Orman biziz biz ormanız, çevre dostu çocuklarız
Göknar meşe ardıç sedir, bu evrenin nefesidir
Umutlanın ey büyükler, orman biziz biz ormanız…

Leave a Reply